Från vatten och avlopp till dräneringar

Välkommen att kontakta oss på JohanS Entreprenad för mer information!

Kontakt

Många regler


När det gäller vatten och avlopp finns det många regler som ska följas. Det är inte lätt att veta vad som gäller för just din kommun, enklast är att anlita ett företag certifierat för avloppsanläggningar.

Vi är certifierade


Behöver du hjälp med markarbeten i Örnsköldsvik med omnejd, välkommen till oss på JohanS Entreprenad. Vi är ett företag i entreprenadbranschen som är certifierade för just avloppsanläggningar.

Våra markarbeten


Vi tar oss an små och stora markarbeten, från anläggning av ledningar för vatten och avlopp till dräneringar och grävning för husgrunder.

Vi garanterar


Vi har stor och bred kunskap när det gäller mark och anläggning och vi garanterar ett välgjort arbete med det slutresultat du önskar.